HABER - DUYURU // Genel Merkez Haberleri

II. Kariyer Atölyesi Sona Erdi

EBSAD KARİYER AKADEMİ

II. Kariyer Atölyesi Sona Erdi

_15318322016__114655122016_

İlim Yayma Cemiyeti’inin, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği ile beraber yürüttüğü Ebsad Kariyer Programı’nın, temel etkinliklerinden biri olan “Kariyer Atölyesi”  29-31 Ocak tarihlerinde İlim Yayma Cemiyeti Yusuf Türel Ortaöğretim Yurdu’nda gerçekleşti. Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve mesleki yönelimlerine önderlik etmeyi amaçlayan programa, Afyon, Bursa, Erzurum, Sakarya, Saray Bosna, Kayseri ve Trabzon yurtlarından 150 öğrenci katıldı.


_1547322016__114655122016_

Program açılışında eşsiz bir Kur’an-ı Kerim Tilavetinde bulunan Haseki, Diyanet Eğitim Merkezi Müdürü Osman Eğin Hoca, tilavet ettiği Yusuf Suresi bağlamında öğrencilerimize nasihatlerde bulundu. Hz Yusuf’un (a.s) hayatından alınacak ibretlere ve onun hayatından, hayatlarımıza aktarılacak değerlere vurgu yaptı.


_15454322016__114655122016_

Açış ve selamlama konuşmasını EBSAD Başkanı Şaban Karaköse yaptı. Ebsad Kariyer Programının ortaya çıkış nedeni, üzerine oturtulduğu yaklaşımlar ve Programı özgünleştiren yönlerine değindiği konuşmasında, ülkemizin iyi yetişmiş insana olan ihtiyacı ve genç kuşaklara rehberlik etmenin önemi üzerinde durdu.

_15540322016__114655122016_

Prof. Dr Bedri Gencer’in sunduğu Geleceğin Toplumu’na Yolculuk konferansında, insanın fıtrata dönmesinin önemine vurgu yapıldı. Dinin yaşam alanı olarak kültür, kültürün temel oluşturucusu olarak dil ve bu ikisi arasında ki ilişkinin yoğunluğu ele alındı.


_15626322016__114655122016_

Yönetim Psikolojisi Uzmanı İbrahim Zeyd Gerçik’in uygulamalı olarak yaptığı seminer ve gezi çalışmasında, Bir Yönetim Modeli Olarak Süleymaniye başlıklı sunumunda, Osmanlı Yönetim Biçimini ve Geleneğini oluşturan temel değerler ele alındı. Osmanlı’nın insan yetiştirme tarzı, temel değerlerin insanın içsel yapısına bir pusula olarak yerleştirilmesi ve akabinde sistemlerin ve şehirlerin inşaası yaklaşımı ele alındı.

_1579322016__114655122016_

Toplumsal hayatın düzeni ve bireylerin iç huzurunu yakalayabilmeleri, kişinin kendisi ve çevresi ile sağlıklı ilişkiler kurması ile doğru orantılıdır. Yrd. Doç.Dr. Ömer Miraç Yaman'ın "Karşı Cins ile İlişkiler" başlığı altında ele aldığı interaktif söyleşisinde, temel değerler ve dikkat edilecek hususlar ele alındı.

_15759322016__114655122016_

Programın ikinci gününde öğrencilerimize hitap eden İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, doğuştan getirilen yeteneklerin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi, ülkemiz insan kaynağının daha nitelikli olması gerektiğini belirterek, gençlerin bu konuda daha gayretli olmaları gerektiğini ifade etti. Sırf kendisi için yaşamayan, yaşatma idealine sahip bir insan modelinin insanlığın kurtuluş ümidi olacağını sözlerine ekledi.

_1591322016__151025322016__151044322016__151025322016_

Özel Sektörde Model Şahsiyet olarak ele alınan Merhum Sabri Ülker’in hayatını, temel değerlerini, iş ahlakını anlatmak üzere programın misafiri olan Yıldız Holding A.Ş. Hukuk İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşkın, Mağfur Sabri Ülker beyle olan hatıralarını dahil ederek yaptığı sunumunda onun tevekkül, ileri görüşlülük, kanaat, gayret gibi öne çıkan değerlerini yaşanmışlıklar üzerinden dile getirdi.


_151132322016__151025322016_

Kariyer yönelimi olarak Kamu Sektörü’nü tercih edecek öğrencilerimize yeni ufuklar sunmak üzere programa teşrif eden Milli Eğitim Eski Bakanı, Prof Dr. Ömer Dinçer hayata iyi hazırlanmak, öğrencilik yıllarını verimli değerlendirmek ve adil olmak üzerine bina ettiği konuşmasında Bakanlığı ve Başbakanlık Müsteşarlığı esnasında yaptığı reformları ve direnç noktaları üzerinden yöneticilik dersleri verdi.

_151229322016__151025322016_

Kariyer yönelimi olarak Akademi’yi tercih edecek öğrencilerimize Merhum Sabahattin Zaim Hoca’yı anlatmak üzere programa katılan, Prof. Dr. Sedat Murat, Sabahattin Zaim Hoca’ının ileri görüşlülüğü, hoş görüsü, aksiyonerliği, vefası ve temel hedef olarak ortaya koyduğu insanı kâmil fikrini işledi.


_151327322016__151025322016_

İş, Kariyer ve Hizmet Düşüncesi başlıklı sunumunda İYC Yönetim Kurulu Üyesi ve Artvin Milletvekili Dr. İsrafil Kışla hayatın insana sunduğu hizmet imkânlarına değindi. Asıl önemli olanın ehliyet ve liyakat olduğuna değinerek makam ve mevki peşinde koşmaktansa ürün ve hizmet verme derdinde olmanın daha ahlaki olduğuna değindi. Kendisi ile iyi geçinilen ve eseri ile anılan insna olmanın ehemmiyetini hatıralar eşliğinde öğrencilerimiz ile paylaştı.

_151444322016__151025322016_

Kendini tanıma, günü anlama, geçmişi yorumlama, geleceğe ilişkin tasarım ve tasavvurda bulunmanın imkanları bağlamında “Tarih ve Medeniyet İlişkisi” başlıklı konferans gerçekleştiren Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu tarihi okuma ve anlamanın bir metodoloji gerektirdiğini, insanın kendine ilişkin sağlam bir kanaati olması gerektiğini, insana bir nimet olarak sunulan aklın eylem halinde olması gerektiği üzerine çözümlemelerde bulundu. Kuşkucu ve analitik bir okumanın ve bilgiye kayıtsız kalınamayacağının üzerinde durdu.

Programın son gününde yapılan atölye çalışmaları öğrencilerimizin gelecek tasavvurlarını belirginleştirmelerine yönelik bir beyin fırtınası şeklinde gerçekleşti.

Kamu Yönetiminde Kariyer yapmayı planlayan öğrencilerimiz Bayrampaşa Kaymakamı Osman Canbaba ve TİDEF( Türkiye İlahiyat Tedrisatına yardım eden Dernekler Federasyonu )Başkanı Mustafa Yelek ile bir araya geldiler.

Özel Sektörde Kariyer yapmayı hedefleyen öğrencilerimiz Dr. Ali Osman Uymaz ile özel sektörün bugünü ve geleceği üzerine mülahazalarda bulundular.

Kariyer Yönelimi Akademi’den yana olan öğrencilerimiz, ihtiyaçlar, yetkinlikler ve yeni gelişmeler ışığında Prof. Dr. Halil Ekşi ile akademinin geleceğini ele aldılar.

_151533322016__151025322016_

 Program değerlendirme anketinin yapılması ve ve katılım belgelerinin dağıtılmasıyla son buldu.


3/2/2016

| | | | |