HABER - DUYURU // Genel Merkez Haberleri

Kamu’da Kariyer Atölyesi


_1317201052016__114791052016_

İlim Yayma Cemiyeti’nin Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği ile birlikte yürüttüğü Ebsad Kariyer Programı çerçevesinde sürdürülen atölye çalışmaları bu yılda gerçekleştirildi. III. sü Ankara’da düzenlenen “Kamu Sektöründe Kariyer Atölyesi” İlim Yayma Cemiyeti Ankara Şubesi’nin ev sahipliğinde icra edildi.

Programda teoriden pratiğe kamu yönetimi ve siyasetten ahlaka devlet yönetimi farklı yönleri ile ele alındı. Kamu yöneticilerinden beklenen donanım, medeniyet ve devlet tasavvurumuz, değişen dünyada yönetim düşüncesinin evrimi etkileşimli çalışma ortamlarında müzakere edildi.


_1354261052016_

22 Nisan Cuma günü tanışma programı ile başlayan “Kariyer Atölyesi” 24 Nisan Pazar günü hediyelerin takdim edilmesi ve vedalaşma programı ile sona erdi.

“Medeniyet ve Devlet Tasavvurumuz Ne Olmalı” konulu sunumunda Yrd. Doç. Dr. Muhammet Enes Kala, İslam Düşüncesi açısından medeniyet ve devlet kavramlarını ve karşıt dünya görüşü olarak bir doğu-batı kıyaslaması eşliğinde sundular.

Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı, Prof. Dr. Birol Akgün, “Geleceğin Türkiye’si ve Kamu Yönetimi” başlıklı sunumunda, geleneksel dönemden modern döneme, toplumsal değişim, üretim sistemleri, dünyayı bekleyen ahlaki ve toplumsal krizler ve bunun pratik hayatımıza ilişkin olası yansımaları üzerinden bir perspektif sundular.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Muhterem İnce, “Kamu Yönetimi ve Ahlak” konulu sunumunu emanet, liyakat ve nezaket kavramları çerçevesinde ele aldılar. Tecrübe ve zihin ameliyesi olarak maddeleştirdiği temel ahlaki ilkeler üzerinde durdukları sohbetlerinde, bu ilkelerin İslam’ın Değerler siteminde muhakkak bir karşılıklarının olduğunu belirttiler.


_1443551052016__114791052016_

Türkiye Cumhuriyeti’nin İstiklal Mücadele’sinin manevi komutanı olan ve dönemim ruh dünyasını şiirlerine yansıttığı gibi, İstiklal mücadelesine ruh üfleyen milli şairimiz Mehmed Akif Ersoy’un bir müddet konakladığı ve İstiklal Marşı’nı kaleme aldığı Taceddin Dergâhı, İlim Yayma Cemiyeti Ankara Şubesi Eğitim Müdürü Uğur Elaman ile ziyaret edildi.


_150321052016__114791052016_

İlim Yayma Cemiyeti Ankara Şube Başkanı Halim Altunkal ile gerçekleştirilen sohbette ise, Hacı Bayram-ı Veli’nin İzinde kişinin kendini olgunlaştırması, ruhi disiplin sağlama, meseleleri çok boyutlu görebilmenin yegâne imkânı olarak “okumak” üzerine hasbihal edildi.

Mesleğe yeni atılmış genç kamu yöneticilerinin takdim ettiği tecrübe paylaşımı panelinde ise, sınavlara çalışmada yöntem, mesleklerin kariyer olanakları hakkında bilgi paylaşıldı ve kurumların tanıtımı yapıldı.

Sayıştay Denetçisi Ahmet Bağcı’nın “Yönetim ve Devlet” kavramlarının dünden bugüne yaşadığı anlam serüveni ve pratikte karşılık geldiği kurumların üzerinde duruldu.

_154121052016__114791052016_

Cumhurbaşkanlığı Protokol Koordinatörü Ali Köse’nin sunduğu “Kamu’da Protokol Kuralları” konulu sunumu geleceğin kamu yöneticilerine bir vizyon oluşturma amacına matuf idi. Gündelik hayatta dikkat edilmesi gereken hususlardan resmi görüşmelere, törenlerden kılık kıyafete ilişkin geniş bir yelpazede teori ve tecrübenin harmanlandığı bir sunum yaptılar.


5/10/2016

| | | | |