Şubeler // İZMİR ŞUBESİ

  • ŞUBELER BÖLGE TOPLANTISI

  • Prof.Dr.Mustafa AĞIRMAN'ı Konuk Ettik

Şube Adı:
İZMİR ŞUBESİ
Yetkili:
Prof Dr. Musa ALCI
Telefon:
(232) 3438158 Gsm : 0 532 250 40 99
Eposta:
Adres:
Yenigün Mah. Gaziosmanpaşa Bulv. No:60/503 Çankaya-Konak/İZMİR / İzmir
Geniş Açıklama:

       İlim Yayma Cemiyeti İzmir Şubesi

 “Zaman bendedir ve mekân bana emanettir” sözüyle, kendilerine büyük önem atfedilen; ”İşte Asımın nesli” ifadesiyle, toplumun gözünde gelecek tahayyülünün kahramanları olmaya aday olan; ”kim var” diye sorulduğunda sorgusuzca ‘’ben varım ”diyebilecek dirayetin sahibi; geleceğin dünyasını Allah c.c nün izniyle yeniden oluşturmaya var gücüyle çalıştığına/çalışacağına inandığım ve kendilerine gözümün nuru mesabesinden baktığım sevgili genç kardeşlerime, onların yuvası/evi olduğuna inandığım memleketimizin güzide kuruluşlarından İlim Yayma Cemiyetinin İzmir Şubesi ve yurtlarına Şube Başkanı olarak ta hizmet etmeyi bahşettiği için, öncelikle Yüce Rabbime sonsuz hamd’ü senalar ediyorum.

            Girizgâhta da belirttiğimiz üzere, gençlik bizim için emanetlerin en önemlilerinden birisidir. İnancımız ise, aynı zamanda içinde yaşadığımız toplumun örf, adet ve geleneklerinin temelini oluşturmaktadır. Kaynağını İslam inancından alan örf, adet ve geleneklerimizin yaşatılması konusunda çalışmalar yapan, kendini ilim ve fennin bütün donatılarıyla donatmaya gayret gösteren, ruhuyla ve bedeniyle Allaha ve onun yarattıklarına ram olmayı bir görev şuuru sayan gençliğe hizmet, herhalde hizmetlerin en yücesi olsa gerektir.

             İşte İlim Yayma Cemiyeti İzmir Şubesi de, bir önceki Yönetimden almış olduğu görevi aynı aşk ve şevkle sürdürmek maksadıyla yeni yönetim olarak görevine başlamış, yukarıda hususiyetlerinden uzunca bahsettiğimiz o kahraman gençliğe hizmet için kollarını sıvamıştır. Hattı zatında İlim Yayma Cemiyeti dediğimizde, sadece Üniversite ve Orta Öğretim çağındaki gençleri mevzubahis etmeyip, hayatın her dönemi ve her mekânını teneffüs eden genç/yaşlı/çocuk bütün insanımıza hizmeti gaye edinen bir kurumdan bahsetmekteyiz. 1951 yılında bir avuç fedakâr ve samimi şahsiyet tarafından, ihlas ve samimiyetle kurulan Cemiyetimiz, bu güne kadar memleketimizin içinde ve dışında olmak kaydıyla binlerce memleket evladının elinden tutmuş, bir anne şefkatiyle kucaklayıp bağrına basmış, onları sahip olduğu değerlerle mücehhez kılarak yine bu vatanın evlatlarına borcunu ödemek üzere toplumun bağrına göndermiştir. İlim Yayma Cemiyetimizin vefakâr ve fedakar yöneticileri bu hizmeti yaparken, hizmet sunduğu hiçbir öğrencisine, karşılık olarak kendi kurum ve kuruluşuna hizmet etme şartı koşmamış, onlardan sadece milletine, memleketine, dinine, diyanetine sahip çıkmasını istemiş; İslam’ın inancını, ahlakını, yaşantısını insanlığa Allah rızası için ulaştırmasını tavsiye etmiştir.

             Değerli İlim Yayma Cemiyeti Gönüldaşlarımız ve öğrencilerimiz

              Güzel şehrimiz İzmir’imizde de, Cemiyetimizin sahibi olduğu iki Yüksek öğrenci yurdumuz vardır. Toplamda 250 öğrenciye hizmet veren öğrenci yurtlarımız, İzmir’in en eski üniversite ilçelerinden Buca ve Bornova da olup, bünyesinde, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetleri barındırmaktadır.

                 170’nin üzerinde şubesiyle, 173 Yüksek Öğretim ve Ortaöğretim öğrenci yurduyla, yetiştirdiği ve yetiştirmekte olduğu yüz binlerce öğrencisiyle, milyonlarca seveni ve hayırseveri ile ülkemizin geleceği olan İlim Yayma Cemiyetimizin daha yapacağı çok işler vardır. Allah c.c sizlerin maddi/manevi desteklerini ve katkılarını, bizlerin de çalışmalarını inşallah boşa çıkartmayarak, hem dünya ve hem de ahiret de karşılığını bol bol verecektir diye umut ve niyaz ediyor, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

                                                                                                   Musa ALCI

                                                                                          İYC İZMİR ŞUBE BAŞKANI